Usta Öğreticiler Özlük Hakları İçin Ankara'da Toplandı!

ERZURUMŞEHİR/Usta öğreticilerin yaşadığı sıkıntıları gidermek ve hizmetlerinin karşılığı olan özlük haklarının tesis edilmesini sağlamak amacıyla içlerinde Erzurum Usta Öğreticiler Derneğinin de (ERUSÖD) yer aldığı Mesleki Usta Öğreticiler Federasyonu çatısı altında bulunan diğer illerin dernek temsilcileri Ankara Ulus Meydanında basın açıklaması yaptı.

Usta Öğreticiler Özlük Hakları İçin Ankara'da Toplandı!
03 Mart 2021 - 13:02
Mesleki Usta Öğreticileri Federasyonunun düzenlediği Ankara Ulus meydanında yapılan basın açıklamasına Erzurum, Sinop, Mersin, Malatya, Çankırı, Çanakkale, Adıyaman, Osmaniye, Adana Akdeniz, Karadeniz Usta Öğreticiler dernek temsilcileri de katıldı. Yapılan basın açıklamasında;
Usta Öğreticiler: Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde kısmi zamanlı çalışan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen sorumlulukları yerine getirmekle birlikte, emeklerinin karşılığı olan sosyal haklardan mahrum kalan emek çalışanlarıdır.
            Biz Usta Öğreticiler;
  1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından memur ya da sözleşmeli olarak kabul edilmemekte,
  2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işçi olarak sayılmamakta,
  3. Hiç bir özlük hakkına sahip olmadığından ücretleri, resmi tatiller, doğum izni vb. günlerde kesintiye uğramaktadır.
  4. Aldıkları ücret asgari ücretin altında olup sosyal güvenceleri bulunmamaktadır.
  5. Usta öğreticiler Kurumlarına 20-25 yıl hizmet etmelerine rağmen kıdem tazminatı alamamaktadır.
  6. Emeklerine rağmen kurs onayları yenilenmezse işsiz kalmakta, işsizlik sigortasından faydalanamamaktadır.
Amacımız, Usta öğreticilerin yaşadığı sıkıntıları gidermek ve hizmetlerinin karşılığı olan özlük haklarının tesis edilmesini sağlamaktır.
Özlük haklarının eşitlenmesi için kriterler belirlenerek kadro tahsislerinin gerçekleştirilmesi, eşit çalışma koşullarının oluşturulması ve mağduriyetlerin giderilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve TBMM’nin saygıdeğer Milletvekillerinden destek beklemekteyiz.
Kamuoyuna duyurulur.” Denildi.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum