KİT'lerdeki taşeron işçilere kadro geldi

ERZURUMŞEHİR/Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), ayrılan personelin yüzde 75’i kadar taşeron işçiyi sınavla kadroya alabilecek.

KİT'lerdeki taşeron işçilere kadro geldi
12 Ekim 2022 - 13:34

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programını içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz çalışmış olup, halen devam eden taşeron işçilerin yapılacak sınavda başarılı olma şartıyla kadroya alınması hükme bağlandı.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), 2023’te, 2022 yılında ayrılan personelin en fazla yüzde 75’i oranında açıktan veya naklen atama yapabilecekler. Bu oran, teşebbüs içi personel nakli suretiyle ihtiyacın karşılanamaması durumunda geçerli olacak.

Ayrılan personel sayısının yüzde 10’u kadar da özelleştirme uygulamaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilen nakle tabi personelden atama yapılabilecek. Sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler dışında kurumlar emekli yeni personel çalıştıramayacaklar.

Üretimi artan KİT’e personel alım istisnası

Öte yandan yeni üretim tesisi kuran, devir alan, mal ve hizmet üretimini artıran teşebbüsler, özel nitelikli personel, Ar-Ge personeli gibi alımlarda genel sınırlamaya tabi olmadan, 2022 yılında ayrılan personelin yüzde 50’si kadar yeni personel alımı yapabilecek.

 

KİT’lerin hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan ve 4 Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz çalışmış ve çalışmaya devam edenler, yapılacak sınav sonucunda işçi statüsünde istihdam edilebilecekler.

İhale yoluyla hizmet alımında, iş hukukuna göre devamlılık arz edebilecek hükümlere ve uygulamalara sözleşmelerde yer verilemeyecek.

Kurumlar 31 Aralık 2022’ye kadar ilgili Bakanlığa bütçelerini gönderecekler. Kambiyo zararı dahil, görevlendirme ödemeleri, yatırım tavanının değişmesi, temettü aktarımı gibi çeşitli sebeplerle işletme bütçelerinde değişiklik yapmaya, KİT yönetim kurulları yetkili olacak.

Teşebbüsler, kamu özel ayrımı yapmaksızın tüm borçlarını zamanında ödemek ve alacaklarının tahsilatında da gerekli işlemleri zamanında tesis ettirmek zorunda olacaklar.

Kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayısıyla oluşacak borç ve alacaklara uygulanacak faiz oranı KİT’ler tarafından belirlenecek.

KİT’ler finansal piyasalarda mevcut olan araçları, sadece ana faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri kesin olan ticari veya finansal işlemlerden doğan risklerden korunmak amacıyla kullanabilecekler. Finansal ve emtia risklerinin yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti alabilecekler.

Bakanlıklar, program kapsamında ve kamu teşebbüsü bazında 2023 yılı için üçer aylık, 2024-2025 dönemine ilişkin yıllık hedef ve tavanı belirleyecek.(DÜNYA)

YORUMLAR

  • 0 Yorum